فولاد های مقاوم به حرارت

فولادهای مقاوم به حرارت در عملیات های با دمای بالای 500 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار میگیرد. این دسته از فولاد ها از فولاد های آلیاژی مستحکم تر است. نیکل و کروم دو عنصر مهم در ابن دسته هست. نیکل برای استحکام و انعطاف پذیری و کروم برای اکسیداسیون استفاده میشود. این دسته از فولادها در برابر ترک بسیار مقاومند.

• برای مقایسه آنالیز فولادهای این دسته روی “جدول آنالیز” کلیک کنید.

جدول آنالیز

نوع فولاد

C%

Si%

Mn%

Cr%

Mo%

1.7258

0.2 – 0.28

0.4

0.5 – 0.8

0.9 – 1.2

0.2 – 0.35

1.7335

0.08 – 0.18

0.35

0.4 – 1

0.7 – 1.15

0.4 – 0.6

1.7362

0.08 – 1.15

0.5

0.3 – 0.6

4 – 6

0.45 – 0.65

1.7380

0.08 – 0.14

0.5

0.4 – 0.8

2 – 2.5

0.9 – 1.1

1.7709

0.17 – 0.25

0.4

0.4 – 0.8

1.2 – 1.5

0.55 – 0.8

1.8070

0.17 – 0.25

0.3 – 0.6

0.3 – 0.6

1.2 – 1.5

1 – 1.2

1.7711

0.36 – 0.44

0.4

0.45 – 0.85

0.9 – 1.2

0.5 – 0.65