خانه / بایگانی برچسب: عناصر واسطه جدول تناوبی

بایگانی برچسب: عناصر واسطه جدول تناوبی

فلزهای واسطه و طبقه بندی آن ها

فلزهای واسطه و طبقه بندی آن ها

علت اینکه به این عناصر فلزهای واسطه می‌گویند، خاصیت فلزی آنهاست. سطح انرژی تراز این عناصر d(n-1) می‌باشد که از نظر آرایش الکترونی برعکس فلزات قلیایی و قلیایی خاکی هم دوره خود هستند. به همین دلیل اتم آنها از الکترون خالی است و آخرین الکترون اتم آنها در d(n-1) وارد …

ادامه نوشته »
contact