سختی

به طور کلی معمولاً سختی حاکی از مقاومت در برابر تغییر شکل بوده و این خاصیت در فلزات معیاری از مقاومت آنها در برابر تغییر شکل پلاستیک یا مومسان است .برای کسی که با علم مکانیک و آزمایش مواد سروکار دارد به احتمال زیاد سختی به معنی مقاومت در برابر فرورفتگی است. برای یک مهندس طراح سختی غالباً یک کمیت معین و از نظر اندازه گیری ساده می باشد و اطلاعاتی از استحکام و عملیات حرارتی فلز به دست می دهد.سختی یک خاصیت اساسی ماده نیست اما در رابطه با خواص پلاستیکی و الاستیکی قطعه مطرح می شود. برای مثال برای یک قطعه خاص، مقدار سختی در دو نقطه مختلف آن ممکن است فرق داشته باشد. در صورتیکه خصوصیتی مثل مدول الاستیسیته برای یک قطعه مشخص است. روش آزمایش و آماده کردن نمونه معمو لاً ساده است و از نتایج حاصله ممکن است در مشخص کردن خصوصیات مکانیکی دیگر استفاده شود. سختی سنجی به طور گسترده ای در بازرسی ها و کنترل قطعات مورد استفاده قرار میگیرد. پس میتوان گقت سختی به مقاومت اجسام در برابر یک تغییر شکل پلاستیک موضعی گویند.

در جدول زیر یه مقایسه سختی فولاد ها پرداخته ایم. در جدول زیر سه مقیاس ویکرز، برینل و راکول نوشته شده است.
HBHVHRC
76.080
80.785
85.590
90.295
96.0101
102107
107113
114120
121127
127134
135142
1431500.4
1501582.5
1581664.6
1661756.7
1741838.7
18219210.7
19120112.6
20021114.5
20922016.4
21923018.2
22824020.3
23825022.2
24726023.9
25727125.6
26828227.1
27829328.7
28930430.1
29931531.5
31132733.0
32233934.5
33435235.9
34636437.3
35837738.6
37139140.0
38440441.3
39841942.6
41143343.9
42644845.1
44146446.4
45148047.6
47249748.9
48851450.0
50553251.2
52355042.4
54257053.5
56159054.7
58061055.8
60063256.9
62265558.0