از طریق راه های ارتباطی زیر می توانید با ما در ارتباط باشید.

استخدام جهت درخواست همکاری با مجموعه تجارت آلیاژ پیشرو، می توانید رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

 

ردیف های استخدامی:

ایران استخدام

فرم تماس: