فولاد های ابزاری سردکار

فولادهای سردکار برای عملیات های زیر 200 درجه سانتیگراد استفاده میشود. این دسته از فولاد برای ساخت ابزارهای دستی و ماشینی استفاده میشود. از کاربرد های این فولاد ها میتوان به برش ورق سیاه، قالب کارد و چنگال، ابزار تراش و قالب میخ اشاره کرد. فولاد های سردکار از دسته فولادهایی هستند ابدهی میشوند. از پرکاربردترین فولادهای این دسته میتوان به فولاد Spk یا فولاد 1.2080 اشاره کرد که در ابزارهای برشی در تنش بالا کاربرد دارند. فولاد 1.2210 ا دیگر فولاد های این دسته است که تفاوت فاحش آنها میزان کروم آنهاست.

 برای مقایسه آنالیز فولادهای این دسته روی “جدول آنالیز” کلیک کنید.

نوع فولاد C% Si% Mn% Cr% Mo% Ni% V% W%
1.2379 1.45 – 1.6 0.1 – 0.6 0.2 – 0.6 11 – 13 0.7 – 1 0.7 – 1
1.2419 1 – 1.1 0.1 – 0.4 0.8 – 1.1 0.9 – 1.1 1 – 1.3
1.2436 2 – 2.3 0.1 – 0.4 0.3 – 0.6 11 – 13 0.6 – 0.8
1.2510 0.9 – 1.05 0.15 – 0.35 1 – 1.2 0.5 – 0.7 0.05 – 0.15 0.5 – 0.7
1.2542 0.4 – 0.5 0.8 – 1.1 0.2 – 0.4  0.9 – 1.2 0.15 – 0.2 1.8 – 2.1
1.2550 0.55 – 0.65 0.7 – 1 0.15 – 0.45 0.9 – 1.2 0.1 – 0.2 1.7 – 2.2
1.2721 0.45 – 0.55 0.15 – 0.35 0.4 – 0.6 0.9 – 1.2 3 – 3.5
1.2767 0.4 – 0.5 0.1 – 0.4 0.2 – 0.5 1.2 – 1.5 0.15 – 0.35 3.8 – 4.3
1.2842 0.85 – 0.95 0.1 – 0.4 1.8 – 2.2 0.2 – 0.5 0.05 – 0.2
1.2080 1.9 – 2.2 0.1 – 0.6 0.2 – 0.6 11 – 13
1.2210 1.1 – 1.25 0.15 – 0.3 0.2 – 0.4 0.5 – 0.8 0.07 – 0.12
1.2601 1.55 – 0.75 0.25 – 0.4 0.1 – 0.5 11 – 12 0.5 – 0.7 0.1 – 0.5 0.4 – 0.6