فولاد های خوش تراش (اتومات)

فولادهای خوش تراش قابلیت ماشین کاری خوبی دارد که به همین علت آنها را خوش تراش مینامند و ازین فولاد برای ساخت قطعات به صورت انبوه دارد. این دسته از فولاد ها علاوه بر ماشین کاری استحکام بالایی دارد و همچنین از قابلیت انعطاف پذیری مناسبی هم برخوردار است. فولاد های دسته ی خوش تراش مقادیر فسفر و گوگرد بیشتری نسبت به سایر فولاد ها دارند که همین عناصر باعث ماشین کاری بهتر این دسته میشوند.

• برای مقایسه انالیز فولاد های این دسته روی “جدول آنالیز” کلیک کنید.

نوع فولاد

C%

Si%

Mn%

1.0718

0.14

0.05

0.9 – 1.3

1.0727

0.42 – 0.5

0.4

0.7 – 1.1

1.0736

0.14

0.05

1 – 1.5

1.0715

0.14

0.05

0.9 – 1.3