فولاد های سمانتاسیون

فولاد سمانته (سمانتاسیون) یا فولاد های سطحی سخت شونده دارای حداکثر 0.3 درصد کربن هستند که علاوه بر کربن، منگنز، مولیبدن، نیکل و کروم دارند. فولاد های سمانته دارای مقاومت به ضربه ی بالایی هستند. از کاربرد های این دسته میتوان به طراحی و ساخت چرخ دنده ها، اجزای فرمان و صنایع پلاستیک و ملامین اشاره کرد. واژه سمانته به معنی سخت شونده سطحیست. فولاد سمانته 1.7131 که در این دسته قرار دارد با نام تجاری Ec80 نیز شناخته میشود و در قطعاتی چون چرخ دنده ها کاربرد دارد. فولاد 1.6587 از دیگر فولادهای این دسته است.

 

برای مقایسه آنالیز فولادهای این دسته روی “جدول آنالیز” کلیک کنید.

نوع فولاد C% Si% Mn% Cr% Mo% Ni%
1.7131 0.14 – 0.19 0.4 1 – 1.3 0.8 – 1.1
1.7147 0.17 – 0.22 0.4 1.1 – 1.4 1 – 1.3
1.6587 0.15 – 0.22 0.4 0.5 – 0.9 1.5 – 1.8 0.25 – 0.35 1.4 – 1.7
1.6566 0.14 – 0.2 0.4 0.6 – 0.9 0.8 – 1.1 0.15 – 0.25 1.2 – 1.5
1.5714 0.13 – 0.19 0.4 0.7 – 1 0.6 – 1 0.8 – 1.1
1.5732 0.1 – 0.17 0.15 – 0.35 0.4 – 0.7 0.55 – 0.95 2.25 – 2.75
1.5752 0.14 – 0.2 0.4 0.4 – 0.7 0.6 – 0.9 3 – 3.5
1.5920 0.15 – 0.2 0.15 – 0.4 0.4 – 0.6 1.8 – 2.1 1.8 – 2.1