فولاد های سمانتاسیون

فولاد سمانته (سمانتاسیون) یا فولاد های سطحی سخت شونده دارای حداکثر 0.3 درصد کربن هستند که علاوه بر کربن، منگنز، مولیبدن، نیکل و کروم دارند. فولاد های سمانته دارای مقاومت به ضربه ی بالایی هستند. از کاربرد های این دسته میتوان به طراحی و ساخت چرخ دنده ها، اجزای فرمان و صنایع پلاستیک و ملامین اشاره کرد. واژه سمانته به معنی سخت شونده سطحیست. فولاد سمانته 1.7131 که در این دسته قرار دارد با نام تجاری Ec80 نیز شناخته میشود و در قطعاتی چون چرخ دنده ها کاربرد دارد. فولاد 1.6587 از دیگر فولادهای این دسته است.

 

• برای مقایسه آنالیز فولادهای این دسته روی “جدول آنالیز” کلیک کنید.

جدول آنالیز
نوع فولادC%Si%Mn%Cr%Mo%Ni%
1.71310.14 – 0.190.41 – 1.30.8 – 1.1
1.71470.17 – 0.220.41.1 – 1.41 – 1.3
1.65870.15 – 0.220.40.5 – 0.91.5 – 1.80.25 – 0.351.4 – 1.7
1.65660.14 – 0.20.40.6 – 0.90.8 – 1.10.15 – 0.251.2 – 1.5
1.57140.13 – 0.190.40.7 – 10.6 – 10.8 – 1.1
1.57320.1 – 0.170.15 – 0.350.4 – 0.70.55 – 0.952.25 – 2.75
1.57520.14 – 0.20.40.4 – 0.70.6 – 0.93 – 3.5
1.59200.15 – 0.20.15 – 0.40.4 – 0.61.8 – 2.11.8 – 2.1