فولاد های عملیات حرارتی

فولاد های عملیات حرارتی پذیر شامل فولاد های Mo40 ,Ck45 و سری Vcn است. این فولادها انعطاف پذیرس، شکل پذیری و استحکام کششی بالایی دارند. از موارد کاربرد این فولاد ها شافت های صنایع سیمان، قطعات ماشین و موتور قطعات هواپیما میتوان نام برد. از نام “فولاد عملیات حرارتی پذیر” اغلب برای فولادهایی که کربن آنها متوسط یا بالا باشد استفاده میشود. در دسته فولاد عملیات حرارتی پذیر فولاد های پرکاربردی چون Ck45 و Mo40 قرار دارند که در خودرو سازی، موتور سازی و کشتی سازی کاربرد دارد.

  • برای مقایسه انالیز فولاد های این دسته روی “جدول آنالیز” کلیک کنید.

 

جدول آنالیز

نوع فولاد

C%

Si%

Mn%

Cr%

Mo%

Ni%

Ck45

0.42 – 0.50

0.4

0.5 – 0.8

0.1

0.4

Ck60

0.57 – 0.65

0.4

0.6 – 0.9

0.4

0.1

0.4

Mo40

0.38 – 0.45

0.4

0.6 – 0.9

0.9 – 1.2

0.15 – 0.3

41Cr4

0.38 – 0.45

0.4

0.6 – 0.9

0.9 – 1.0

VCN100

0.32 – 0.40

0.4

0.5 – 0.8

0.9 – 1.2

0.15 – 0.3

0.9 – 1.2

VCN150

0.3 – 0.37

0.6

0.6 – 1

1.4 – 1.7

0.2 – 0.3

1.4 – 1.7

VCN200

0.26 – 0.34

0.4

0.3 – 0.6

1.8 – 2.2

0.3 – 0.5

1.8 – 2.2

1.1740

0.55 – 0.65

0.15 – 0.4

0.6 – 0.8