ورق آتشخوار (مخزنی)

ورق های آتشخوار از استحکام کششی بالایی برخوردار هستند. این ورق ها برای ساخت دیواره به صورت خم و عدسی به کار میرود. از کاربردهای میتوان این ورق در ساخت مخازن صنای نفت و گاز و پتروشیمی اشاره کرد.

 

• برای مقایسه انالیز ورق های این دسته روی “جدول آنالیز” کلیک کنید.

نوع فولاد C% Si% Mn% Cr% Mo% Ni%
17Mn4 0.08 – 0.2 0.4 0.9 – 1.5 0.3 0.08 0.3
Corten 0.12 0.2 – 0.4 0.35 – 0.65 0.5 – 1.25 0.35
A516-Gr70 0.27 0.15 – 0.4 0.85 – 1.2
A517 0.15 – 0.21 0.4 – 0.8 0.8 – 1.1 0.5 – 0.8 0.18 – 0.28