ورق روغنی و کششی

ورق های روغنی و کششی ورق هایی هستند که با تکنولوژی نورد سرد میشود. ورق ST12 ورق معمولی و ورق ST14 ورق فوق کششی هستند. از این ورق ها در اجزای اتومبیل ها، قطعات الکتربکی، صنایع لوله سازی و کشتی سازی کاربرد دارند. این ورق از دسته فولاد های متوسط کربن میباشد. به دلیل قابلیت خم و برش آن این ورق ها بسیار پر کاربرد هستند.

جدول آنالیز

نوع فولاد

C%

Mn%

P%

S%

ST12

0.12

0.6

0.045

0.045

ST14

0.09

0.25 – 0.5

0.03

0.03

STW22

0.12

0.6

0.045

0.045