[st_heading align=”right” title=”ورق های روغنی و کششی”][/st_heading]

ورق های روغنی و کششی ورق هایی هستند که با تکنولوژی نورد سرد میشود. ورق ST12 ورق معمولی و ورق ST14 ورق فوق کششی هستند. از این ورق ها در اجزای اتومبیل ها، قطعات الکتربکی، صنایع لوله سازی و کشتی سازی کاربرد دارند. این ورق از دسته فولاد های متوسط کربن میباشد. به دلیل قابلیت خم و برش آن این ورق ها بسیار پر کاربرد هستند.

نوع فولاد C% Mn% P% S%
ST12 0.12 0.6 0.045 0.045
ST14 0.09 0.25 – 0.5 0.03 0.03
STW22 0.12 0.6 0.045 0.045