ورق های عملیات حرارتی

ورق های عملیات حرارتی شامل ورق های 4130، 4140، Mo40 و Ck45 است که در صنایع خودروسازی، ماشین آلات و قطعات اسلحه گرم کاربرد دارد. این دسته در مواردی که کشش و خمش خوب نیاز باشد استفاده میشود.

جدول آنالیز

نوع فولاد

C%

Si%

Mn%

C%

Mo%

Ni%

4130

0.22 – 0.29

0.6

0.5 – 0.8

0.8 – 1.2

0.2 – 0.3

4140

0.38 – 0.45

0.4

0.6 – 0.9

0.9 – 1.2

0.15 – 0.3

Mo40

0.38 – 0.45

0.4

0.6 – 0.9

0.9 – 1.2

0.15 – 0.3

Ck45

0.42 – 0.5

0.4

0.5 – 0.8

0.1

0.4