اصطلاحات تخصصی فولاد

اصطلاحات تخصصی فولاد

اصطلاحات تخصصی فولاد و آلیاژها

عملیات حرارتی

به مراحلی گفته می شود که در جریان آن قطعه کار یا بخشی از آن تحت شرایط زمانی – دمایی و در صورت لزوم تحت تاثیرات فیزیکی و یا شیمیایی قرار گرفته، تا در قطعه کار خواصی ایجاد گردد که برای مراحل ماشین کاری بعدی و یا برای اهداف کاربردی آن ضروری می باشند.

اصطلاح عملیات حرارتی یک واژه دقیق و معین نبوده و نباید با واژه هایی چون شکل دادن گرم و تغییر شکل گرم فلزات اشتباه شود.

کربن زدایی ناقص

نوعی فرآیند کربن زدایی فولاد است که کاهش کربن را بطور ناقص و نه بطور کامل در پی دارد.

مدت زمان کوئنچ

محدوده زمانی از آعاز تا پایان یک مرحله کوئنچ. در اصطلاح کارگاهی، مدت زمان کوئنچ عبارت است از هنگام فروبردن قطعه کار در ماده خنک کن تا پایان بیرون آوردن آن.

کوئنچ کردن

خنک کردن قطعه کار با سرعتی بیش تر از خنک شدن آن در هوا. خنک کردن فولادهای آستنیتی از دمای بالا به منظور ایجاد یک ساختار کریستالی آستنیتی با چقرمگی مناسب را حتی اگر در هوا صورت گیرد نیز کوئنچ کردن می نامند.

ماده کوئنچ

ماده است که عمل کوئنچ روی آن صورت می گیرد.

دمای کوئنچ

دمایی است که در آن عملیات کوئنچ صورت می گیرد.

حداکثر سختی پذیری

حداکثر سختی پذیری ایجاد شده در قطعه پس از مرحله سختکاری (تحت شرایط اعمال شده). سختی پذیری در درجه اول به میزان کربن موجود در آستنیت که به صورت محلول جامد می باشد بستگی دارد. مثلا سختی حاصله پس از برش با گاز و یا جوشکاری که به صورت ناخواسته حاصل می شود، جزو سختی ماکزیمم به شمار می رود.

حداکثر قابلیت سختی پذیری

حداکثر سختی قابل دستیابی قطعه کار تحت شرایط بهینه.

تجارت آلیاژ


محصولات مشابه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.