محاسبه وزن فولاد

جدول محاسبه وزن فولادها

برای اندازه گیری و محاسبه وزن تقریبی فولاد ها، حجم هر مقطع در جرم حجمی (وزن مخصوص) آن ضرب می شوند. در این صفحه حجم مقاطع میلگرد، ورق/تسمه/چهارگوش و لوله به سهولت قابل محاسبه می باشد. همچنین جرم حجمی فولاد که به صورت تقریبی 7.85 می باشد در محاسبات برای بدست آوردن وزن در نظر گرفته شده است. بنابراین تنها با وارد کردن ابعاد مقاطع فولادی می توانید وزن آن را محاسبه نمایید.

 

 قیمت روز فولاد تجارت آلیاژ

 

برای محاسبه وزن میلگرد کافی است مقادیر قطر و طول میلگرد را به میلیمتر در محاسبه گر زیر وارد کرده تا وزن تقریبی میلگرد را برای شما بدست آورد.

 

برای اندازه گیری و محاسبه وزن ورق یا تسمه فقط کافی است مقادیر طول، عرض و ضخامت ورق یا تسمه را به میلیمتر در زیر وارد کرده تا وزن تقریبی ورق یا تسمه را داشته باشید.

همچنین برای محاسبه مقدار وزن تقریبی لوله کافی است که اندازه های قطر داخلی، قطر خارجی و طول لوله را به میلیمتر در کادر زیر وارد نمایید تا مقدار وزن تقریبی لوله را برای شما نمایش دهد.

اندازه گیری لوله

 

برای اطلاع از موجودی و قیمت مقاطع فولادی میتوانید از صفحه قیمت فولاد دیدن فرمایید

 

تجارت آلیاژ در راستای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود جدولی برای محاسبه وزن مقاطع مختلف فولادها قرار داده است.

 

اعداد را در جدول زیر به میلی متر وارد کنید.

 

محاسبه میلگرد

محاسبه وزن میلگرد

محاسبه وزن ورق فولادی

محاسبه وزن ورق / تسمه

محاسبه وزن لوله

محاسبه وزن لوله

در قسمت قبل در تب لوله می توانید تمام ابعاد لوله های فولادی را مشاهده کنید. این جدول به شما در انتخاب محصول نهایی کمک می کند. جدول استاندارد سایز لوله ها طراحی شده تا ابعاد مناسب این مقطع فولادی را بدانید.