میلگرد های آلیاژی

فولاد St52 | میلگرد St52

فولاد St52

فولا Mo40

فولاد ck45

فولاد St37